Is er een slecht weer backup plan?

We hebben geen “slecht-weer-backup-game”, oid. Bij slecht weer heb je 2 opties:

  1. De game gewoon door laten gaan en zorgen dat de deelnemers een paraplu meenemen
  2. De game uitstellen. Je kan kosteloos de game uitstellen naar een later moment. Neem in het geval je de game wilt uitstellen contact met ons op, zodat wij kunnen zorgen dat er op de nieuwe datum / tijdstip telefonische ondersteuning beschikbaar is.