Privacybeleid

Als specialist in het organiseren van verrassingen kennen wij het belang van privacy. Lees onze privacyverklaring om te weten hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Contact details

Breakout Bandits , gevestigd aan Leeweg 32 2651CL Berkel en Rodenrijs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.breakoutbandits.com
Leeweg 32 2651CL Berkel en Rodenrijs
+31 6 43 05 35 65
Wouter van der Zeijden is de Functionaris Gegevensbescherming van Breakout Bandits. Hij is te bereiken via het contactformulier .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Breakout Bandits verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam en achternaam
  • telefoon nummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Internetbrowser en apparaattype
  • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Breakout Bandits verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je betaling afhandelen
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Breakout Bandits neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Breakout Bandits) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Breakout Bandits bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonlijke gegevens delen met derden

Breakout Bandits verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wat zijn cookies?

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe de cookie-instellingen kunnen worden beheerd.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op jouw apparaat opgeslagen wanneer de website in jouw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren, en ze verzamelen geen van jouw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe je omgaat met onze website, onze diensten veilig te houden, advertenties te tonen die voor jou relevant zijn, en al met al om je een betere en verbeterde gebruikerervaring te bieden en helpen je toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Type Cookies die we gebruiken

cookie instellingen aanpassen

Je kan je cookievoorkeuren op elk moment wijzigen door op de onderstaande link te klikken. Hierdoor kan je de cookie-toestemmingsbanner opnieuw bezoeken en uw voorkeuren wijzigen of je toestemming meteen intrekken.

Cookie instellingen

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Breakout Bandits en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar via het contactformulier . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Breakout Bandits wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Breakout Bandits neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Breakout Bandits heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen: TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het slotje in de adresbalk.