Als een specifiek team later start dan de andere teams, hebben ze dan minder speeltijd?

Ja, in dat geval heeft het team dat later start een achterstand. Ze kunnen nog wel mee doen, maar hebben dan minder tijd om te spelen.