Is er iemand van jullie fysiek aanwezig tijdens het spelen van de game?

Nee. We bieden wel telefonische ondersteuning aan tijdens de game. Het fysiek aanwezig zijn heeft weinig meerwaarde, aangezien de spelers tijdens de game allemaal op een andere locatie zullen zijn en dan alsnog zullen moeten bellen.

Vanuit ons kantoor kunnen we live mee kijken waar alle teams zich bevinden en hebben we inzicht in de antwoorden die er gegeven worden. We kunnen dan ook heel gedetailleerd ondersteuning bieden als een speler belt en vraagt om ondersteuning.

Er komt dus géén spelleider van Breakout Bandits naar jullie locatie. Op deze manier houden we de kosten laag. Tijdens het reserveren moet je zelf een spelleider opgeven. Dat kan jezelf zijn of iemand anders.

Bekijk ook: Wat moet de spelleider allemaal doen?